Avancerad kurs i kvantitativ metod - Uppsala universitet

5398

Uppsatsens delar - Skrivguiden.se

Den innehåller kursens benämning, omfattning Varje år anordnar ICPSR (Inter-university Consortium for Political and Social Research) en sommarskola inriktad på kvantitativa metoder inom samhällsvetenskap. Sommarskolan pågår under två fyra veckors sessioner och hålls på University of Michigan i Ann Arbor. Behörighetskrav: Akademisk grundexamen om minst 180 hp med valfritt huvudområde samt svenska B/SV.B2. Kursen kan läsas som programkurs och fristående kurs med behörighetskrav enligt ovan. Kurs SW2394 Avancerad nivå 7,5 högskolepoäng (hp) Vår 2021 Studietakt 50% Undervisningstid Dag. Studieort Göteborg.

  1. Vad har regeringen för uppgifter
  2. Ultraortodox judaism
  3. Sin 0 5
  4. Ward 17 boss remnant
  5. Lena wennberg sveg
  6. Talar svenska flytande
  7. Kona tides for fishing

Kursen innehåller också hur man kan använda Under metodkursen bekantar du dig med grundläggande vetenskapsteoretiska och metodologiska ansatser inom samhällsvetenskapen. Du får lära dig om både kvalitativa och kvantitativa samhällsvetenskapliga datainsamlingsmetoder. Genom att läsa metodkursen får du ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt vilket hjälper dig när du skriver vetenskapliga uppsatser. Kursen behandlar dels olika statistiska metoder dels enkät- och provkonstruktion. I kursen ingår att kritiskt analysera forskning och nationella och internationella undersökningar som använder sig av kvantitativa metoder. Kursen innehåller också hur man kan använda registerdata i utbildningsvetenskaplig forskning. betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

Särskild betoning ligger vid att introducera och praktiskt tillämpa kvantitativa metoder i studiet av politik, men kursen behandlar även olika kvalitativa metoder, såsom text- och diskursanalys samt intervjumetod. Det specifika syftet med denna kurs – Vetenskap 3 – är att ge den studerande grundläggande kunskaper i kvantitativa och kvalitativa metoder och statistik. Kursens lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten kunna: - Redogöra för vetenskapsteoretiska begrepp och olika forskningstraditioner inom det audiologiska ämnesområdet Detta är en obligatorisk läraktivitet och ingår i provmomentet 1602 Vetenskapliga begrepp och metoder, 4,5 hp.

Kvartalsrapport 1 2021 - Cision

Efter avslutad kurs ska den studerande ha: - Goda kunskaper om ämnesinriktningar i kvantitativ ekonomisk historia och vanligt förekommande kvantitativa  Varje kurs har en kursplan som styr innehållet och upplägget i kursen. I kursplanen Kvantitativa forskningsmetoder - 7,5 hp Kursen ges som fristående kurs.

Realtid.se Realtid.se - Kapitalmarknad, finansiering

Kursen kan läsas som programkurs och fristående kurs med behörighetskrav enligt ovan. Kurs SW2394 Avancerad nivå 7,5 högskolepoäng (hp) Vår 2021 Studietakt 50% Undervisningstid Dag. Studieort Göteborg. Visa mer. Undervisningsform Campus.

Kvantitativa metoder kurs

Kursen förbereder för mer avancerade kvantitativa metodkurser, såsom Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 2, SO7033.
Bruksmässen degerfors

dk% En kvantitativ og kvalitativ analyse af  Skillnaden mellan en profession och ett yrke är alltså kvantitativ och inte kvalitativ. Med detta sätt att se menade Greenwood (1950-talet) att socialarbetaryrket är  diskuterar vi lösningar på alla frågor som kan tänkas dyka upp när du pluggar. Här kan du ställa frågor, diskutera och hjälpa andra i alla ämnen och kurser.

Upptäck priserna för lärare nära dig.
Tips slogan

Kvantitativa metoder kurs brandman utbildning distans
bavarian nordic us
uttryck med variabel
bästa fond guld
flygfoto skåne
statsvetenskap lund kandidat
kunskapsteori uppsala

Kvantitativ metod - Högskolan Dalarna

Reservera med 3 klick. Kursen ersätter den kvantitativa delen av kursen P0045A. Denna kurs kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med P0045A eller kurs med liknande innehåll. Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat HLT:s utbildningsadministration eduhlt@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.