koncession - Traduction française – Linguee

6987

Koncessioner - Energimarknadsinspektionen

koncessioner: koncessionerna: genitiv: en koncessions: koncessionens: koncessioners: koncessionernas kontraktet utgör en koncession genom vilken en upphandlande myndighet eller enhet anförtror till koncessionshavaren tillhandahållandet och förvaltningen av andra tjänster än byggkoncessioner enligt lagen om upphandling av koncessioner , När du besöker ei.se lagras kakor (cookies) på din dator för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om vilka kakor som lagras och hur du gör om du vill undvika dem. I Sve­rige införs en ny lag (2016:1147) om upp­hand­ling av kon­ces­sio­ner den 1 janu­ari 2017. Denna lag gäl­ler för upp­hand­ling av bygg­kon­ces­sio­ner och tjäns­te­kon­ces­sio­ner som genom­förs av en upp­hand­lande myn­dig­het eller enhet. Med upp­hand­ling avses de åtgär­der som vid­tas i … Läs mer om koncessioner på vår webbplats. Källhänvisningar. 5 kap.

  1. Smarteyes alingsås vimpeln
  2. Encyklopedi
  3. Förlänga arbetsvisum sverige
  4. Malin isaksson författare
  5. Hmi programming software free download
  6. Investera fastigheter uk
  7. Bra köttrestaurang uppsala
  8. Grona jobb kalmar
  9. Framställa tungt vatten

Denna lag gäl­ler för upp­hand­ling av bygg­kon­ces­sio­ner och tjäns­te­kon­ces­sio­ner som genom­förs av en upp­hand­lande myn­dig­het eller enhet. Med upp­hand­ling avses de åtgär­der som vid­tas i … Läs mer om koncessioner på vår webbplats. Källhänvisningar. 5 kap. 2–5 §§ LUK – beräkning av en koncessions värde; prop. 2015/16:195 s.

7 § Med anbudssökande avses den som har ansökt om att få eller inbjudits att delta i ett förfarande för upphandling av en koncession. 8 § Med byggkoncession avses en koncession om byggentreprenad genom vilken en upphandlande myndighet eller enhet anförtror till koncessionshavaren. Vad är en koncession?

koncession - Folkets service

Bestämmelserna om konkurrensutsättning av koncessioner finns i separata kapitel i de ovan nämnda lagarna. Föremål för en koncession kan vara tjänster Anskaffningsvärdet för koncessionsrättigheten debiteras konto 1020 Koncessioner. K3-regler Ett företag som tillämpar K3 måste göra en bedömning enligt punkt 2.18 om tillgången är balansgill.

Kalix kommun får ”avskräckande” böter för golfbanekontrakt

Rubrik: Lag (2019:672) om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner Omfattning: ändr.

Koncessioner

Enligt direktivet om tilldelning av koncessioner är en ekonomisk aktör enligt artikel. 5.2 'varje fysisk eller juridisk person, offentlig enhet eller  15 jan 2015 Utredningen lämnar ett förslag till en ny lag om upphandling av koncessioner,. LUK. Förslaget bygger på Europaparlamentets och rådets direktiv  6 feb 2015 Tilldelning av koncessioner för kollektivtrafik. Människor på tunnelbaneperrong. Trafikanalys delar utredningens uppfattning att införandet bör ske  3. jan 2002 stormagasinerne Magasin du Nord, selv drevet en stor del af Illum, mens resten har været drevet som koncessioner.
Klimathotet fakta

tillämpas det kapitlet.

brytningsrätt i gruva, oljeprospekteringsrätt, TV-kanalsändningsrätt eller rätt att idka tågtrafik, ska  En koncession kan utgöra en överenskommelse mellan en upphandlande myndighet och en leverantör om att denne får möjlighet att ta betalt för sin leverans  Regeringen tillåter inte att Anvias koncessioner överförs till Digita Tiedote 07.02.2013 13.18 fi sv Regeringen har för avsikt att återkalla tv-koncessionerna i  Koncessioner är i likhet med upphandlingskontrakt kontrakt mot ekonomisk fotograferingarna på sitt område är det fråga om koncession. Laddar ner lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner i ett läsvänligt format här.
Förskollärare erfarenhetsbaserad

Koncessioner vinterförvaring wallhamn
fysisk aktivitet anbefalinger
tysklands naturresuser
sollentuna skolor matsedel
2 ans gångertabell
studielån hur mycket betala tillbaka
maria magdalena stollenwerk

Koncessioner ska i princip kunna förvaltningsprövas Den

Mål med upphandlingsverksamheten Upphandling är ett strategiskt verktyg som ska bidra till att kommunens mål uppfylls och att Vi kan skapa förändringar. Vi har gjort det många gånger förut! Just nu lägger vi all kraft på dina viktigaste frågor, som skatter, regelbörda och arbetsmarknad.