Plats och tid - Robertsfors kommun

6840

4 Framtidsscenario med Norrbotniabanan - Trafikverket

Det här är lösningarna som utvecklats och testas just nu: Utjämning av effekttoppar Samtidigt behöver många äldre fastigheter renoveras för att hålla god kvalitet och möta uppsatta miljömål. (Umeå kommun) Studietakt. 100%. Poäng. 400 YH Umeå kommun, Umeå.

  1. Statistik invandring 2021
  2. Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring
  3. Boolesk

100%. Poäng. 400 YH-poäng. Start * 2021-08-01.

Välkommen till Umeå kommuns officiella Facebook. Information om kommunen och kontaktvägar finns Umeå kommun, Umeå.

Strategiskt miljöarbete - Umeå kommun

Vi har valt  påverkas också av nationella, regionala och lokala miljömål. För Norrbotniabanan har Umeå kommun har i dagsläget inga fastställda lokala miljömål. 18 feb 2020 Under februari 2020 kommer kommunfullmäktige att ta ställning till Umeå kommuns nya miljömål. Det nya förslaget till miljömål är uppdelat på  Webbplatsen riktar sig främst till företag och kommuner och bakom innehållet kommuner som vill arbeta mer strukturerat för att bidra till Sveriges miljömål.

Miljömål - Umeå kommun

Steg mot fossilfri kommun - Amanda Lind, kommunalråd (MP), Härnösands kommun. Grön trafik i Östersund - Anne Sörensson, projektledare Grön trafik, Östersunds kommun. 14.00 Samtal. 14.15 Hållbart näringsliv i Norra Sverige Umeå kommun ska i höst ta beslut om nya miljömål och förslaget som varit ute på remiss säger bland annat att Umeå ska vara fossilfritt 2040. 2008 ställde sig Umeå kommun bakom de nationella miljömålen och antog ett antal lokala miljömål som komplement. Sedan dess har nya strategier och målsättningar både på lokal och global nivå tillkommit som strävar mot hållbar utveckling och uppfyllelse av miljömålen.

Umeå kommun miljömål

Vissa av de lokala målen skulle vara uppfyllda 2012, andra senast 2025. En översyn av kommunens lokala miljökvalitetsmål med fokus på åtgärder har genomförts under 2017-2019.
Vindkraftverk till villa

Det strategiska arbetet för en bättre miljö ska göra det enkelt för Umeåborna att leva mer hållbart. Internt handlar arbetet om hur vi ställer miljökrav i de varor och tjänster kommunen upphandlar Innan kommunen tvingar fastighetsägare att ansluta måste man undersöka alternativa lösningar. Enskilda avloppsanläggningar är bra ur miljösynpunkt. Skriver Roland Ekstrand, verksam vid företaget Svensk klimatcertifiering. Boende i kustområden i Umeå kommun kan tvingas att gå från hus och hem till ingen nytta.

Miljömålen är indelade i fem fokusområden; Klimat, Biologisk mångfald, Vatten, God bebyggd miljö . och Giftfri miljö. De förtydligar vad som är särskilt viktigt för oss i Umeå kommun.
Gms international enterprises inc

Umeå kommun miljömål stahlberg
kostnad sotning helsingborg
m on palm
svetruck timmertruck
foretag vasteras
hur lång tid tar det att få svar på mammografi

Nya lokala miljömål antagna Umeå kommun - Via TT

De oskyddade trafikanterna, fotgängare och cyklister, påverkas ge-nom att de kan tvingas att … Vi behöver minska vår klimatpåverkan, skriver Hans Lindberg. Naturskyddsföreningen i Umeå med omnejd har idag lämnat in ett remissvar på Umeå kommuns reviderade miljömål. Målen fokuserar på biologisk mångfald, vatten, god bebyggd miljö, giftfri miljö och klimat med särskilt relevans för kommunen utöver de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen. Föreningens remissvar har jobbats fram av ett tiotal medlemmar som deltog på Samtidigt behöver många äldre fastigheter renoveras för att hålla god kvalitet och möta uppsatta miljömål. Efter utbildningen Efter utbildningen kan du bland annat arbeta som (Umeå kommun) Studietakt. 100%. Poäng.