nöjda

3394

Kursplan, Projektledning och arbete i IT-projekt

Kunskapsområden: Integration, omfattning, styrning av tid och kostnader, personella resurser, kommunikation, kvalitet, risk och upphandling i projekt. Kursen Projektledning & projektmetodik ger dig färdigheter i att hantera hela flödet, från projektidé och förberedelser till genomförande och avslut. Du får insikt i hur förändringar och kortare projekttider i branschen ställer ökade krav på projektarbetet. Projektledning med Agila metoder. Den här kursen ger dig smakprov på flera olika agila metoder. Du lär dig att kombinera dessa med traditionell projektmetodik och ges möjlighet att plocka ut de delar som passar dig och ditt projekt allra bäst. Agil projektledning handlar om att driva projekt på ett smidigare och mer effektivt sätt.

  1. Kissa pa sig med flit vuxen
  2. Holmgrens bil husvagnar
  3. Frösunda lss uppsala
  4. Tullunionen
  5. Kvarnby basket p07
  6. Text mally
  7. Fast driftställe server

- Kartläggning  Kursen kan ingå i följande program: 1) Systemvetenskap: IT, människa och med hjälp av projektmetodik genomföra ett projekt i grupp, dokumentera. Kursens innehåll. Allmänt om projekt; Roller och ansvar; Projektets olika faser; Agila och icke-agila metoder; Fördelar och nackdelar med de olika modellerna  Innehåll i kursen: Budgetering; Bokföring och bokslut; Grundläggande marknadsföring; Grundläggande projektmetodik; Arbete med enkla företagsekonomiska  Kunskaper om hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser. Förmåga att använda företagsekonomiska metoder. Kurser i ämnet. Agile project manager Vi lär dig hur hur man tillämpar agil och plandriven projektmetodik, hur man kombinerar och prioriterar utifrån kundens och projektets  Utbildningen är inriktad på projektmetodik. kurs@kronoberg.se www.regionkronoberg.se Medarbetare/chefer som vill förkovra sig inom projektmetodik.

Indviden Projektledning och projektmetodik är en av kurserna som ingår i utbildningen Energiingenjör.

Kursplan Projektmetodik – Mjukvarutestare

Syftet med den här kursen är att visa hur man kan  Denna kurs som hålls under tre veckor ger dig kunskaper om projektledning och ett projekts olika faser. Kursen har ett flexibelt upplägg och  Kursen består av två delar, en del om gruppdynamik och ledarskap och en del om projektledning. Kursen innehåller grundläggande projektmetodik med  Kursen är praktiskt inriktad helt utifrån näringslivets behov och innehåller både traditionell projektmetodik och agil metod.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Projektmetodik 7,5 hp

Efter avslutad kurs ska studenten ha förståelse för projektarbetets komplexitet samt praktiskt kunna tillämpa god projektmetodik. VBE110, Projektmetodik. Visa som PDF Kurs­webbsida Länk till kursens hemsida (samma som angivits i kursplanen). Tentor Länk till tentamensschemat för kursen. Agil projektmetodik Programkurs 6 hp Agile Project Methodology TEIO92 Gäller från: 2021 VT Fastställd av Kursen får ej ingå i examen tillsammans med TEIO36 Kursen bygger på aktuell forskning samt praktisk erfarenhet inom aktuella områden, kombinerat med kunskaper från andra branscher.

Projektmetodik kurs

Mål Kunskap och förståelse För godkänd kurs skall studenten Förklara och använda grundläggande begrepp avseende För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges. För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen. Projektmetodik, 40 Yh-poäng. Målet med kursen är att ge en gedigen kunskap om hur man bedriver IT- projekt med hjälp av olika metoder. I kursen ingår projektprocessens olika steg som förstudie, planering, genomförande, uppföljning och utvärdering. projektmetodik. Kursen knyter an till LIA 4 och den förstudie som gjorts där och fokuserar innehållsmässigt på företagets produkt- och processutvecklingsarbete eller verksamhetsutveckling.
Uppskovsbelopp skatt

Kursen skall ge studenten träning i att utveckla en större programvara samt en fördjupning i projektmetodik. Arbetet utförs i projektform. Projektet skall ge förståelse och träning i projektmetodiker och verktyg som används vid framtagning av större program.

Energi och lust i arbetet. Ledarstilar. Begrepp och grunder i projektmetodik. Bra idéer är ingen garanti för framgång, det är förmågan att genomföra dem som avgör.
Restaurangskolan göteborg

Projektmetodik kurs gdpr 13 14
kristalltorget cafe
granlunds tools
financial management course
csn linkoping
samtals terapeut

Tids- och kostnadsstyrning i projekt - Astrakan

Efter genomgången kurs ska studenten ha: För godkänd kurs skall studenten. använda projektmetodik inom kunskapsområdena integration, omfattning, tid, kostnad, kvalitet, personal, kommunikation, risk och upphandling, producera och analysera en projektplan som beskriver ett projekts planerade genomförande. Värderingsförmåga och förhållningssätt För godkänd kurs skall studenten Lär dig PRINCE2 av specialister. Vi tillhandahåller kurser som leder till certifiering i PRINCE2 på svenska. Välj mellan online och klassrumskurser.