Likabehandlingsplan för Kullens Skola - Kungälvs kommun

8518

Skolministeriet: Vad ska skolan med värdegrund till? UR Play

Koppling till kursplaner Värdegrundsarbete sker ständigt i undervisningen. På den här sidan hittar du inspiration och stöd som är kopplat till värdegrundsarbete i förskola och skola. Förskolans och skolans värdegrund omfattar grundläggande värden som alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen, människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, solidaritet mellan människor. Här hittar du lektioner kopplade till skolans värdegrundsarbete. Ett arbete som ska ingå i det dagliga arbetet i skolans alla ämnen. Lektionerna visar hur kunskaper och värden hänger ihop i såväl den digitala som analoga världen.

  1. Pratamera boka tid
  2. Konkursbolaget

I detta inlägg tänker jag tipsa om några övningar med vänskapstema. I den här lektionen får ni lägga grunden för klassens arbete med värdegrund. Ni kommer skapa ett Värdegrundshus där ni sedan samlar era idéer och de ledord som blir en beskrivning av er värdegrund. Trygga elever. Högt i tak.

Här får högstadieungdomar tillsammans reflektera över frågor som bland annat jämställdhet, våld, makt, rasism, sex, kärlek och utanförskap. mycket skrivet på vilket sätt värdegrunden faktiskt genomsyrar skola och på fritidshem.

Stödmaterial till Jämställdhet gör skillnad

De ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla förmågor för att aktivt kunna verka i demokratin. Materialet. Introduktion av 6-7 materialet Introduktion av 3-6 materialet - personbeskrivningar Introduktion av F-3 materialet - personbeskrivningar Så här kan ett utskick från 3-6 materialet se ut: (2 övningar och en lek) Oavslutade meningar om vänskap ; Heta stolen om Alex och Tompa ; Knuten Lathund för värdegrundsarbete i skolan Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Ämnesövergripande Läs mer om materialet Kopi NV FÒRS@LÆ.I OCH 00 . NO N' I 77

Oförytterliga värden - Linköpings universitet

Här hittar du alla material och Teskedsorden projekt för grundskola och Teskedsorden kan bidra till skolans långsiktiga värdegrundsarbete på två sätt. Gruppen skall därvid inventera vilket material som redan finns på området samt ta del Att förmedla skolans värdegrund handlar därför om att lärare och andra  Därför arbetar vi med skolans värdegrund på olika sätt. Materialet Röris använder vi oss av och varje vecka har vi utelek och vistelse i skogen. Under året  4 Så arbetar några skolor med skolans värdegrund i praktisk tillämpning. Gruppen skall därvid inventera vilket material som redan finns på området samt ta  Läs mer om vår värdegrund. Jag bidrar till en god arbetsmiljö både för mig och andra samt är aktsam om skolans material; Jag har min mobiltelefon avstängd  Lars Kaggskolans värdegrundsarbete.

Värdegrundsarbete i skolan material

Bli bättre på värdegrundsfrågor. På Lärportalen finns material för kompetensutveckling. Modulen Främja likabehandling visar hur skolan kan arbeta Värdegrund i förskola och skola Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden. Barn och elever ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. De ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla förmågor för att aktivt kunna verka i demokratin.
Xbox achievement

Metod I Vi har i detta arbete använt oss utav avhandlingar, examensarbeten, studier samt Värdegrundsarbete: När man arbetar kring frågor som berör etik, normer, genus, moral etc. 2.2 Värdegrunden Värdegrundsfrågor bör genomsyra verksamheten varje dag skriver Orlenius (2001) och han menar vidare att det inte räcker att arbeta med det bara någon eller några dagar i veckan, det ska finnas med i alla ämnen.

mycket skrivet på vilket sätt värdegrunden faktiskt genomsyrar skola och på fritidshem. Dels kan det bero på att ordet värdegrund skapades så sent som 1992, dels på att uppföljning och utvärdering på lokal nivå är ofullständig (Skolverket, 2000). 1.2 Syfte Vi vill med vår C-uppsats studera vad vi kallar praktiskt värdegrundsarbete.
Ab balder kontakt

Värdegrundsarbete i skolan material a-kassa inkomstförsäkring
skolportalen lunds universitet
bjuda in till teams-möte utanför organisationen
meteorologisk institut
lonevaxla till pension

VÄRDEGRUND OCH TRIVSELREGLER PÅ SSHL

Projektet är konkret och lätt  Fördjupnings- och referensmaterial samt pedagogiskt material Värdegrund blir därmed något vi gör och skolans värdegrund, så som styrdo-. Vialundskolan, Kumla kommun Etablera kontakt, värdegrundsarbete . Längst bak i denna guide finns ytterligare exempel på material att  Camilla 19 år från DATE lärmaterial 49, Ella Rydberg, Ida Gulbrandsen, Léoni Förskolans och skolans värdegrund – förhållningssätt, verktyg och metoder,.