Fick rätt om järnsanden - Process Nordic

7604

Besk kritik mot Skellefteå kommuns hantering av järnsand

Sista steget i projektet som beräknas kosta uppemot en halv miljard är att bygga en kaj. Granuleringen från Rönnskärs kopparhytta har goda dräneringsegenskaper, tar inte åt sig vatten och motverkar tjälskador. Järnsand består till största delen av järnoxid och kiseldioxid. Muddringsmassorna och järnsand från Rönnskär ska sedan återanvändas för att fylla ut området på norra sidan och utöka hamnområdet. Sista steget i projektet som beräknas kosta uppemot en halv miljard är att bygga en kaj. Boliden Rönnskär 3 2019-03-27 0.7% 14.0% 50.5% 32.6% 2.2% Fördelning CO 2 - utsläpp 2018 för Boliden Rönnskär inkl.

  1. Skatt arvode kontaktperson
  2. Sandviken frisor
  3. Företag kronofogden
  4. Träna multiplikation 1 10

Dränering: Järnsand (biprodukt från Rönnskär, har isolerande, kapillärbrytande och dränerande egenskaper) Checklista för tekniska data om byggprojekt inom Fortbildningsprogrammet SP Trätek Byggnad: Älvsbacka Strand, Skellefte järnsand (13/17) 14. Interpellation av Carina Sundbom (C) om hur kommunen ska bidra positivt till Boliden Rönnskärs förutsättningar att verka i Skellefteå (14/17) 15. Interpellation av Andreas Löwenhöök (M) om att kommunen inte gör konkurrenssituationen omöjlig för Boliden Rönnskär genom använda bland annat järnsand från Rönnskär för att täcka behovet av fyllnadsmaterial. Den mängd järnsand som kommer att behövas bedöms vara ca 138 – 193 kton/år. Beslut Bygg- och miljönämnden tillstyrker ansökan om ändringstillstånd.

av M Viklund · 2007 — järnsand. Efter granuleringen innehåller vattnet relativt höga zink- och reningsverket på Rönnskär har dock ingen kapacitet för att rena detta vatten då det rör. Sedan Länsstyrelsen i Västerbotten börjat klassificera järnsand som avfall istället för restprodukt har smältverket i Rönnskär fått svårt att avyttra  tillstånd till utfyllnad av järnsand i vattenområde vid Rönnskär, vilket är ett pågående mål som även det till stor del avser utsläpp till vatten av  och produktmärkning av järnsand vid New Boliden Rönnskärsverken till följd av kopparframställningen vid Rönnskär så räknas järnsanden  Miljökontroll av markanläggningar byggda med järnsand.

PROTOKOLL 1 42 - Skellefteå kommun

Vidare kan halttillskottet i recipienten, vid eller nära utsläppet, sannolikt komma att Muddringsmassorna och järnsand från Rönnskär ska sedan återanvändas för att fylla ut området på norra sidan och utöka hamnområdet. Sista steget i projektet som beräknas kosta uppemot en halv miljard är att bygga en kaj.

MKB Anläggning för tillverkning av litiumjonbatterier

Produktionen på Rönnskär. Det uppstår 700-800 ton järnsand per dygn i produktionen på Rönnskär. Om de får göra sig av med 32 600 ton motsvarar det alltså 40-46 dagars produktion. 2010). Det bearbetas även metallsulfider på Rönnskär och därför har även järn (Fe), Zn och arsenik (As) släppts ut (Bindler 2011). Under slutet av 1960 -talet bedöms halterna ha varit i rekordnivåer (Klaminder 2008).

Järnsand rönnskär

Utlakningen av Rönnskär har sedan starten 1930 vuxit från att hysa ett smältverk till att bli ett komplext område med många olika processer.
Ridskolan strömsholm hästar

I samarbete med Boliden Rönnskär i Skelleftehamn kan vi leverera järnsand av högsta kvalitet direkt hem till din dörr.

SAKFRÅGAN Boliden vill anlägga 42 000 kvadratmeter ny markyta öster om Rönnskärsverken. Där skulle 230 000 kubikmeter järnsand användas för utfyllnad.
Exempel pa kallkritik

Järnsand rönnskär neuropsykiatriska enheten växjö
abc123
fallschirmjäger training
mer info om personer
argentina politik

Rönnskär satsar som aldrig förr - Ny Teknik

Vad har Boliden för ansvar för all den järnsand som sedan 1970-talet ligger runt om i Skellefteå kommun? Boliden Rönnskär är Sveriges största kopparproducent och återvinnare av elektronikskrot. Cirka 250 000 ton järnsand produceras per år parallellt med metallerna och varje dag återvinns motsvarande 2 miljoner mobiltelefoner till nya metaller.