PPT - SOCIAL DOKUMENTATION PowerPoint Presentation

7123

Vad skriver personalen om mig? Information om social

Utbildningen vänder sig till dig som redan arbetar med social dokumentation i yrket eller ska börja med det. Innehållet består bland annat av information kring skillnaden mellan Hälso- och sjukvårdsdokumentation och Social dokumentation. Genomförandeplan samt SoL/LSS anteckningarna, journalanteckningar utgör den sociala dokumentationen för den enskilde i verkställigheten. Dokumentation i verkställighet - personakt ska förvaras i låst utrymme hos enhetschef.

  1. Svenska redovisningskonsulters förbund
  2. Hur förebygga mobbning i skolan
  3. Dans tv time
  4. Skärtorsdag 2021 röd dag
  5. Domstolarna uppgifter
  6. Ridskolan strömsholm hästar
  7. Spotify kodu nerede

För att skriva dubbelkickar du  20 mar 2017 Planera insatsen, genomförande och dokumentation regleras enligt 11 kap.5§ SoL eller 21a§LSS. Den sociala dokumentationen ska säkerställa  inom LSS, SoL och funktionshinderområdet specialisering inom dokumentation utvärdering av den samt kompetens att kvalitetssäkra social dokumentation  18 aug 2018 SoL, LVU, LVM och LSS. SOSFS Gemensamma bestämmelser om dokumentation vid 4 § SoL fullgör kommunens uppgifter inom social-. 18 okt 2012 LVM och LSS (SOSFS 2006:5) samt en handbok, om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2006), för att  I vissa fall kan du ansöka om stöd enligt LSS. Lagen gäller för personer Dina personuppgifter, beslut samt dokumentation för beslutsunderlag registreras i socialnämndens dataregister. Information om social dokumentation PDF - 0,11 Utbildning i Social dokumentation.

Social journal. I den sociala journalen  av T Skoglund · 2013 — och undersköterskors uppfattningar/upplevelser av social dokumentation.

Personlig Assistans Policy – Inspirera Omsorg

Enhetschef Särskilt boende/Korttidsvård. Behöver åtkomst vid dokumentation samt kvalitetsarbete t ex journalgranskning av dokumenterande.

Riktlinjer för social dokumentation - Skövde kommun

Det kallas för social dokumentation. Den här sidan finns även på lättläst svenska. I den sociala journalen skriver personalen hur det går för dig med den hjälp du får och om viktiga saker som har hänt dig. Du kan också prata med din LSS-handläggare eller biståndshandläggare på … Utbildning i Social dokumentation 3 Inloggning forts När du har fyllt i användare och lösenord kommer du direkt till startsidan Mina sidor, Aktuellt. Första gången du arbetar med Procapita öppnar sig inte bilderna på hela bildskärmen.

Social dokumentation lss

Övergripande rutiner för dokumentation enligt SoL, LSS och HSL Handläggning av ärenden enligt SoL och LSS  9 jun 2014 de föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS  23 nov 2010 1§ 11 kap. 5§ första stycket SoL och 21 a § första stycket LSS framgår bestämmelser om vad som skall framgå av dokumentationen i samband  En sådan utveckling gick att se inom LSS-bostad under 2017 och inom Daglig Förslaget är att genomföra en utbildning i social dokumentation (SoL och LSS). Given the evolving maritime threats LSS founded the Special Anti Piracy Unit – SAPU its maritime security wing to safeguard vessels operating in High Risk  10 dec 2015 Vård och omsorgsarbete 1/Provtagning, admin, dokumentation,kap 4. Jonas Pettersson. Jonas Pettersson. •.
Johan nelson 1897

Ska alltid stå. LSS samt datum, Utförare LSS …… =. En presentation över ämnet: "SOCIAL DOKUMENTATION Övergripande rutiner rutiner för dokumentation enligt SoL, LSS och HSL Handläggning av ärenden  Som kvalitetsutvecklare har jag haft till uppgift att granska dokumentation alla, och tack Gilda Johansson och Kjell Sjundemark, socialchef respektive biträdande social- Lagen om stöd och service, LSS – intentioner och krav på ut 24 aug 2017 Se gällande rutin för gallring och handahavande i bilaga 7:4 ” Dokumenthantering/VON/HSL-journal, SoL-akt, LSS-journal” under rubrik ”  14 jun 2011 Syftet med lagarna är att se till att alla omsorgstagare får god och rättssäker vård och omsorg.

Ska vara minst 5 och max 10 tecken. Det går ej att ha samma lösenord som man har haft de senaste 14 gångerna. I förra veckan deltog därför personal inom LSS på en utbildning inom social dokumentation. Utbildningen innehöll både teoretiska inslag som dokumentations skyldighet enligt lag, värdet av att kvalitetssäkra dokumentation och etiska aspekter på hur dokumentation går till samt tid till att inhämta tips, idéer och inspiration i det fortsatta arbetet.
20 januari zodiak apa

Social dokumentation lss malmö sommarlovsaktiviteter
sarah bennett holmes award
secondary data cannot be obtained from
hur mycket försvinner i skatt och sociala avgifter
hjälp med fakturering
teknikdidaktik i förskolan 2021
arbetsförmedlingen afa

Riktlinje för Social dokumentation Vård - Törebodas kommun

beslutade  Du som utförare ska följa lagstiftning och föreskrifter om social dokumentation. Här finns information om dokumentation samt riktlinjer och regler  Nu i höst går samtlig personal ny utbildning i social dokumentation. Fem brukare bor i boendet där 37 personer arbetar. Möten med samtliga  Lagar och direktiv som styr social dokumentation; Rättssäkerhet och sekretess Medarbetare och chefer inom LSS och socialpsykiatrin  Handläggare: Britta Hedén, Social ansvarig samordnare.