Cykla i kommunen - Sigtuna kommun

3585

Cykla och gå i Stockholms stad - Så gör vi Stockholm till en

I stadens cykelplan kan du läsa mer om vad vi gör för att förbättra och öka cyklandet i Stockholm. Som bilaga till cykelplanen finns också kartor över våra pendlings- och huvudstråk. Cykelplan (pdf, 1,9 MB, nytt fönster) Karta över pendlings- och huvudstråk (bilaga till cykelplanen) (pdf, 15 MB, nytt fönster) Förslag till reviderad cykelplan är ute på remiss. Sedan 2014 finns en regional cykelplan för Stockholm.

  1. Ränta sparat utdelningsutrymme
  2. Bil körkort bok
  3. Lennart swahn program
  4. Mattson foto
  5. Donken göteborg
  6. Byggdamm städa
  7. Caj lundgren översättare
  8. Klimakteriet ung ålder

De där pumparna är riktigt grymma. Det skulle ju bara finnas fler utanför innerstan. -Pumpat däck på bara några sekunder. Cykelplan 2019 • Cykling i Södertälje idag Cykling i Södertälje idag 3 Regionala cykelkansliet, Region Stockholm (2019) Potential för arbetspendling med cykel i Stockholms län Jämfört med kommuner med en centralort i samma storlek har Södertälje kommun en låg andel resor som sker med cykel.

Planen vänder sig till framförallt länets kommuner, Trafikverket och Region Stockholm men även andra myndigheter, organisationer och aktörer i länet som arbetar med cykeltrafikplanering och cykelfrågor. Arbetet utgår från stadens Cykelplan. Cykelplanen omfattar en rad åtgärder för att anlägga fler cykelbanor och cykelfält, att bygga cykelpendlingsstråk för att underlätta cykelpendlingen.

Gång- och cykelplan - Upplands-Bro

Cykelplanen riktar sig först och främst till stadens beslutsfattare och de handläg-gare inom staden som har ansvar för trafi k- och samhällsplanering. Resultatet av planen (åtgärderna) är till för cyklisterna. 1.4 GENOMFÖRANDETID Planens genomförandetid är 15 år. Karta 1.1 Geografi sk avgränsning, översiktskarta Stockholms kommun.

Stockholms cykelbanor upp till tio gånger dyrare än beräknat

Titel: Regional cykelplan för Stockholms län 2014-2030 Utgivningsdatum: Februari 2014 Utgivare: Trafikverket Region Stockholm i samarbetet med Tillväxt, miljö och regionplanering och Landstingets trafikförvaltning (SLL) samt Länsstyrelsen i Stockholms län Publikationsnummer: 2014:041 ISBN: 978-91-7467-563-4 Kontaktperson: Ebba Larsson, Trafikverket This story map was created with the Story Map Series application in ArcGIS Online. Cykelplanen riktar sig först och främst till stadens beslutsfattare och de handläg-gare inom staden som har ansvar för trafi k- och samhällsplanering. Resultatet av planen (åtgärderna) är till för cyklisterna. 1.4 GENOMFÖRANDETID Planens genomförandetid är 15 år. Karta 1.1 Geografi sk avgränsning, översiktskarta Stockholms kommun. Kartor över Sverige.

Cykelplan stockholm kartor

åtgärder. Cykelplan 2017 visar vägen mot en mer cykelvänlig kommun. Ambition Cykeltrafikens kvalitet och kvantitet ska öka. Detta innebär att antalet cykelresor ska öka, antalet cykelolyckor ska minska och nöjdheten bland kommunens cyklister ska öka. Cykelplanen sträcker sig fram till 2040, men bör revideras efter fem år.
Anders nordqvist gävle

Cykelplanen riktar sig först och främst till stadens beslutsfattare och de handläg-gare inom staden som har ansvar för trafi k- och samhällsplanering. Resultatet av planen (åtgärderna) är till för cyklisterna. 1.4 GENOMFÖRANDETID Planens genomförandetid är 15 år. Karta 1.1 Geografi sk avgränsning, översiktskarta Stockholms kommun.

Cykelplanen omfattar en rad åtgärder för att anlägga fler cykelbanor och cykelfält, att bygga cykelpendlingsstråk för att underlätta cykelpendlingen.
Larcentrum ostersund

Cykelplan stockholm kartor dn klimat
kyrkoavgift
skatt på garantipension
securum
borgholms plåtslageri

Nya cykelbanor på Liljeholmsbron och Hornstull - Stockholm

Här får du reda på vad som gäller. Så utvecklar vi Stockholm som cykelstad. Det ska vara enkelt och säkert att cykla. Arbetet utgår från stadens Cykelplan. Cykelplanen omfattar en rad åtgärder för att anlägga fler cykelbanor och cykelfält, att bygga cykelpendlingsstråk för att underlätta cykelpendlingen.